~ The eye has to travel


Там където очите не видят, душата няма спирка... тогава обаче, когато се поспре, тя е кралица, заразително-силна кралица без крал. Великите й покои са достъпни за малко, и само понякога малкото е едно голямо друго, безкралично голямо друго. И така ... кралски пътешествия на мини-милиметър, за макси-секунда и мега яки. 

No comments: