~ Свобода на ластик

Пътуванията разтягат периферията на позитивните възприятия, ... хаотични ластици, форми в ирационални пространства, с епицентър на бълбукаща емоция. Свободата също е от ластичните елементи, принадлежност на душата... може да се разтяга, привива и вплита около други сходни абстракции и да се руши главоломно от рационалния крал на нееластичното войнство. Красиво е да крадеш от свободата на пътуванията. Кражба в името на това да напуснеш себе си от черупката на машиналното ежедневие, за да се пуснеш по повърхността на това да бъдеш само там, където интуицията няма сила. Ниво 0, с изход до гара Прекрасно.

No comments: