~ morning Fem

Понякога би ми се искало да съм мъж, за да съм out от всички тези женски a-la-sex-in-the-city-дилеми!!! Проблемът е че много жени биха ме харесали, ... което би стигнало до други-а-la-Dangerous Liaisons-афери.

Оставам жена с дилеми; аферите биха консумирали too-much-energy.

No comments: