~ babies with karma

Странно ... тези, на които някога дадох love, сега са бащи на дъщери. ... Дали аз ще да съм майка на синове, заради всички тях?

No comments: